شنبه, 11 مرداد 1393
استشمام عطرخوش بوی عیدفطر ازپنجره ملکوتی رمضان گوارای وجودپاکتان .
ورود به سیستم جامع گلستاناتوماسیون اداری دانشگاهدرگاه پست الکترونیکی اساتیدپیوندهای مفیدپرتال سازمان مرکزی پیام نور

نظرسنجی

نظر شما در مورد برخورد کارکنان دانشگاه با دانشجویان و ارباب رجوع چیست؟
 
با کلیک برروی نام هرکدام از کارمندان دانشگاه، میزان کارایی آنها را در دانشگاه ارزیابی نمایید